Selasa, 22 Desember 2009

MERAJUT UKHUWWAH MEMPERTEGUH WAHDAH


Bila bicara tentang bagaimanakah pemuda itu membawa idealisme perjuangannya adalah berpijak kepada dua perkara iaitu nilai dan wadah dia berpijak. Menyangkut tentang nilai adalah bertitik tolak daripada landasan atau fondasi kita bergerak. Jika asas kita adalah bercirikan kezaliman atau mempunyai unsure opportunity maka akan terjelmalah nilai dan bawakan yang kita tampilkan. Maka ini sangat penting jika pemuda yang dimaksudkan utnuk menggerakkan massa dengan mempunyai jiwa dan ruh Islam, visinya adalah visi Islam. Begitu juga untuk implementasikan maksud nilai semestinya kita mempunyai wadah atau jamaah untuk melahirkan cita-cita dan gagasan yang kita mahukan. Tidak akan berjaya jika kita membawanya secara personel. Tiada Negarawan jika tiada dukungan secara kolektiviti dan sarana untuk dia berpijak.


Sangat membimbang jika gambaran kepimpinan yang cantik dan mulus ini dirosakkan dengan sikap mengambil kesempatan, kejahatan, penyelewengan, ketidak adilan,kezaliman dan berbagai lagi kejahatan. Sebagaimana sejarah yang telah kita fahami sebelum ini iatu bagaimana saat-saat kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah yang bermula daripada perselisihan politik, fanatisme terhadap mazhab, te nggelam dalam beragam kemewahan, memberi amanah kepada orang yang tidak layak, mengabaikan ilmu-ilmu terapan sains dan teknologi, bangga dan tertipu dengan kekuatan sendiri serta yang paling penting ialah lemahnya terhadap sentiment agama dan aqidah sehingga menyebabkan ambruknya moral mereka dan tenggelam kepada kancah hedonisme. Akhirnya empayar Uthmaniyah ini mengalami kejatuhan akibat daripada sikap kaum muslimin ketika itu yang tidak berpegang kepada hukum Allah. Inilah pelajaran sejarah yang harus kita ambil iktibar. Agar kejadian yang lama tidak berulang lagi.


Ikhwah dan Akhawat FilLah,


Demikian juga dalam upaya mewujudkan ‘merajut ukhwah dan memperteguh wahdah’. Sejarah seperti di atas haruslah difahami sebaiknya. Sejarah yang telah menghancurkan peradaban Islam, penghancuran yang bersistematik bermula dengan dihilangkan rasa saling kasihan sesame muslim. Sehinggalah kepada penghancuran sebuah kesatuan, solidarity dan negara sekaligus dimusnahkan peradaban yang gilang gemilang.


Dengan pengiktibaran ini, walaupun PKPMI-CA baru berumur setahun jagung. Namun berbagai persiapan dan kerja keras yang harus digalas. Disamping kendala masalah akademik yang melibatkan antara kita dan Kampus. Namun perlulah diingat. Dalam ruang lingkup kita sebagai mahasiswa, tidak hanya kampus semata-mata kehidupan kita dan kampus lah semata-mata yang kita mesti fikirkan. Kita juga perlu bertindak dan beraksi lebih dari lingkungan itu. Lebih luas dari kotak dan kerangka yang diciptakan. Bagaimana kita mengelola pengorganisasian, bagaimana kita bertindak menyelesaikan masalah, bagaimana kita berurusan dengan kebajikan pelajar-pelajar dan sahabat-sahabat, bagaimana kita beraksi dengan permainan birokrasi dan lebih penting dari tu bagaimana kita cuba menciptakan mahasiswa yang punya karakter, kredibel dan potensi yang mampu membangun bangsa dan sekaligus boleh berinteraksi dengan pelbagai masalah dan memberikan solusi dalam memecahkan persoalan tersebut. Inilah hasil yang kita mahukan dan inilah generasi yang diharap-harapkan. Generasi yang beridealisme mengakar dan mempunyai komitmen yang mapan. Generasi serikandi bersemangat waja seperti Asma bin Abu Bakar. Asma yang berkomitmen tinggi sanggup memanjat gunung ganang dan mengharungi tanah yang berbatu debu semata-mata untuk menjayakan misi hijrah nabi.


Ikhwah dan Akhawat FilLah,


Momentum maal hijrah adalah momentum yang terbaik untuk kita ambil iktibar. Kita mobilasi seluruh kinerja dan keintelektualan di pertingkatkan.. Yang terpenting, pereratkanlah ukhuwwah sesama kita. Jangan diperbesarkan hal yang kecil dan berlapang dadalah ketika berhadapan dengan persepsi. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang yang sedikit. Dipilih oleh Allah untuk mereformasi bangsa dan umat yang akhirnya mengantar kepada tertegaknya daulah Islamiyyah yang kita idam-idamkan. Wallahualam…


Dari Kampus ke Lapangan Ummah


“Kesatuan Memartabatkan Intelektual Ummah”Nurul Najwa Binti Muhammad,

Pengerusi Helwani PKPMI-CA

Kulliyyah Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis,

Jami’ah Ar-Raniry, Banda Aceh, NAD.


Tidak ada komentar: