Selasa, 01 November 2011

Unit Hisbah: Satu Pendekatan Dekati Biah Solehah


Operasi pencegahan maksiat adalah salah satu tuntutan agama berdasarkan konsep Amar Makruf Nahi Mungkar. Maka sepatutnya ia akan mendatangkan pahala kepada sesiapa yang terlibat dalam operasi berkenaan. Tetapi, untuk mendapatkan pahala daripada Allah, sesuatu ibadat itu perlu mengikut segala syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika tidak, ia bukan sahaja akan menjadi sia-sia, malah mungkin sebaliknya membebankan kita dengan dosa-dosa pula.


Maksud firman Allah swt : 

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka adalah orang yang yang berjaya".
           (Surah Ali 'Imran : ayat 104)

Maksud sabda Nabi saw :
"Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan, saling kuat- menguatkan antara satu sama lain".
    (Riwayat Bukhari, Muslim, Tarmizi dan Nasaie)

OBJEKTIF

1. Bertanggungjawab dalam membenteras kegiatan maksiat yang berlaku di kalangan ahli PKPMI-CA.
2.  Bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial yang berlaku.
3.  Bertanggungjawab berkaitan dengan keselamatan dan disiplin ahli PKPMI-CA.
4.  Memastikan hak hamba dengan Allah (kefardhuan) dan sesama manusia terlaksana.
5. Melaksanakan Amar Makruf Nahi Mungkar dan menegakkan biah solehah di kalangan ahli PKPMI-CA.

Tidak ada komentar: